STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR – Frk. Mage Aps

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Frk. Mage Aps

Stationsvej 1,

3250 Gilleleje

frk.mage@gmail.com

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende

varer/tjenesteydelser:

________________________________________________________________________________________________

________

Bestilt den: ______________________________ Modtaget den: _______________________________

____________________________________________________________________________________

adresse: ____________________________________________________________________________________

underskrift (kun

hvis formularens

indhold meddeles

____________________________________________________________________________________

Dato: _________________________